Proza din concurs cu nr. 7 - Îndemn de Crăciun
Lună de catifea aurie se prelinge printre nori grei de gri. Negrul nopții acoperă sus - stelele obosite, iar jos, printre cugete întinate își face loc. Luna-și întoarce fața crispată de atâta zumzet pătimaș și își ascunde privirea-i de lumină. Pământul e îngreunat de vină. Oameni goi. În cenușiul tabloului de iarnă, albul nu se mai zărește. E lumea plină de păcate, păcate grele, nespălate în Sângele Mielului. Ne înglodăm în înstrăinare, rupți de Har. Trăim ca și când n-am muri niciodată. Uităm de post, de priveghere, de pravilă și faptă bună.  Aruncăm în abisul nepăsării întreagă grija sufletească. Ne vindem suflul dumnezeiesc pe plăceri trecătoare, vremelnice. Iar în tumultul zilelor din viață ne răsfirăm bucată cu bucată. Ne pierdem prin secunde, nemaiavând măsură. Ne trece în taină timpul rânduit. Iar noi, în siguranță egoistă stând, uităm de Cel ce ne ține viața-n palme. Uităm de Creator, de Tată și ne punem nădejdea în lucruri pieritoare.

În această stare decăzută, cum să simțim în suflet sărbătoarea?  Ce Naștere Preaminunată?! Ce Noapte Sfântă?! Ce Fiu de Dumnezeu?! Nici izul tainicelor colinde nu pătrunde prin fereastra spartă a sufletului. Nu e nimic, nici freamăt de păstor, nici dar de tămâie, nici staul cu oi. Nu găsim loc să ne coboare Cerul în inimă. Staulul sufletului e vitregit de paiele faptelor bune. Și chiar de am primi Pruncul sărac așa, în goliciunea noastră, S-ar pierde înghețat într-o clipită. Căldura inimii ne este slabă; nu este focul dragostei aprins; sunt doar scântei - târâte prin cenușă.
Împăratul Cerului ia trup muritor pentru noi și astăzi. Coboară din frumosul nepătruns al Eternului în lumea noastră mică și murdară de păcate, dă Cerul pe-un colț de Pământ, vine  bogat în dragoste spre patimi și spre jertfă, flămânzind după oameni, dar nu-L așteaptă nimeni...
Unde sunt iubiții Mielului? Unde sunt cei pentru care Își dă El nemurirea? Unde sunt gospodarii tăi, Betleeme, să primească Pruncul Stingher? Unde sunt magii și păstorii de altădată? Unde sunt?
Dar tu, tu unde ești? Prin ce crăpături de tină te ascunzi de nu auzi chemarea sfântă de Crăciun? Coboară îngeri îngânând osane în negrul mut al cerului, răscolind liniștea. Dă de știre întreagă firea de "seara minunată". Auzi tu oare bucuria îngerilor? Rugăciunile Maicii? Auzi tu pământul cum se-nfioară, adăpostind Nemărginirea? Nu tresaltă în tine inima când toate dau mărturie despre Hristos?
Cât mai stai în nepăsare? Gătește-ți sufletul, zorește să descui ușa zăvorâtă în nelucrare. Mărgele de lacrimi să-ți brăzdeze obrajii rumeniți de văpaia lumescului ca, ștergând prezentul prin pocăință, să deschizi calea spre viitorul frumos, în trezvie și ascultare. "Astăzi" este al creștinului. "Astăzi" să faci schimbarea. Să nu te întâmpine Nașterea Domnului tot nepregătit și neașteptându-L. Ești moștenitor al Raiului, poartă-ți numele cu vrednicie! Când pași mărunți te conduc spre sărbătoarea Pruncuțului Sfânt din paie, primește vestea Nașterii Lui și te bucură înălțându-ți ființa și cugetul spre Sus!
Bilanț la sărbătoare în nevoința asemănării cu Cel Vechi de zile;  se cere minte trează și dor de Cuvântul întrupat în Pâine și în Vin. Se cere un răspuns de iubire la Iubire. Primești tu cu colindul?

 

Urmează perioadă de jurizare: 03.12.2018 15.12.2018
Premiul publicului
va fi acordat în urma votului on-line pe
Câștigătorii
vor fi anunțați pe data 16.12.2018

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Mamele sunt adevăraţii învăţători şi apostoli ai unui popor.

CELE TREI FAMILII

Tinerilor, fiţi credincioşi faţă de Dumnezeu, faţă de părinţii voştri, faţă de patria voastră, faţă de familia voastră.